เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ สัญญาประกันภัย เจอ จ่าย จบ

 

 

 กำหนดการเสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “สัญญาประกันภัย เจอ จ่าย จบ : มองคนละมุม”

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย
คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 *********************

17.45 น. ผู้เข้าร่วมการเสวนาทยอยเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์
18.00 น.

พิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ  นาหลวง

คณบดีคณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

18.05 น. การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สัญญาประกันภัย เจอ จ่าย จบ : มองคนละมุม”   โดย
 1. รองศาสตราจารย์ สุเมธ จานประดับ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 2. ดร.พีรภัทร ฝอยทอง นักวิชาการอิสระ 
 3. คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 4. เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือผู้แทน* 
 5. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือผู้แทน* 
 6. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือผู้แทน*
ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20.30 น. การอภิปราย ถาม-ตอบ จากผู้เข้าร่วมการเสวนา และปิดงานเสวนาทางวิชาการ
   

หมายเหตุ

 
 1. กำหนดการดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการเสวนา
 3. “*” อยู่ระหว่างการประสานงาน
 4. เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการเสวนา ไม่เกิน 60 ท่าน และขออนุญาตใช้หลักการท่านใดสมัครก่อน จะได้รับสิทธิก่อน
 5. สมัครเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/N8JsfEiCAWv6hTai7 หรือสแกน  QR Code                                                                                                                         

 

   

School of Law Engineering Bldg. (E) 5th Floor
92/3 Ramkhamhaeng 24, Hua Mak,
Bangkok 10240 Thailand 
Email: law@au.edu

1xbet betist supertotobet https://mvbcasino.com/

Undergraduate
Tel. 0-2300-4543 – 62 Ext. 3782, 3785
Fax: 0-2719-1934

Graduate
Tel. 0-2300-4543 – 62 Ext. 3744

© 2023 @ Faculty of Law, Assumption University. All Rights Reserved.